1. Rom Samsung Galaxy Note 4 Hot Hot 2017 CLICK

  Rom Samsung Galaxy S7 Hot Hot 2017 CLICK

  Hướng dẫn MOD ROM miễn phí CLICK

Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Sân Chơi Công Nghệ.

 1. hadau đã thích bài viết của yamaham08 trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  A thử ker này[emoji1] [IMG]

  23/4/17 lúc 23:55
 2. Inspiron đã thích bài viết của thân trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Vầng tí e thử x3m để e thử kernek sioer tlstock v.25 này xem chưa hiểu show nó ở đâu â Gửi từ SM-G955F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  23/4/17 lúc 23:39
 3. Inspiron đã thích bài viết của yamaham08 trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Hny bận nên chưa thử...cho s8 port với renovate đó e

  23/4/17 lúc 23:39
 4. Inspiron đã thích bài viết của thân trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  A thử chưa mà cho môiz rom renova thôi á Gửi từ SM-G955F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  23/4/17 lúc 23:39
 5. Inspiron đã thích bài viết của yamaham08 trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Đây e https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=174061

  23/4/17 lúc 23:39
 6. ngocloi đã thích bài viết của yamaham08 trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  A thử ker này[emoji1] [IMG]

  23/4/17 lúc 23:27
 7. yamaham08 đã trả lời vào chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  A thử ker này[emoji1] [IMG]

  23/4/17 lúc 23:10
 8. yamaham08 đã thích bài viết của thân trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Vầng tí e thử x3m để e thử kernek sioer tlstock v.25 này xem chưa hiểu show nó ở đâu â Gửi từ SM-G955F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  23/4/17 lúc 23:06
 9. thân đã trả lời vào chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Bác fuck nhanh nhở bác like e cháy may rùi đó nhá Gửi từ SM-G955F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  23/4/17 lúc 23:05
 10. thân đã thích bài viết của phucnv03 trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Có rom amba full app S8 à các bác :F. E thấy kernel super stock dùng ngon chứ outsider nóng máy lắm

  23/4/17 lúc 23:05
 11. thân đã trả lời vào chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Vầng tí e thử x3m để e thử kernek sioer tlstock v.25 này xem chưa hiểu show nó ở đâu â Gửi từ SM-G955F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  23/4/17 lúc 23:04
 12. thân đã thích bài viết của yamaham08 trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Hny bận nên chưa thử...cho s8 port với renovate đó e

  23/4/17 lúc 23:04
 13. yamaham08 đã trả lời vào chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  Hny bận nên chưa thử...cho s8 port với renovate đó e

  23/4/17 lúc 23:04
 14. yamaham08 đã thích bài viết của thân trong chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  A thử chưa mà cho môiz rom renova thôi á Gửi từ SM-G955F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  23/4/17 lúc 23:03
 15. thân đã trả lời vào chủ đề Rom ROM GALAXY S7 S7edge F/FD/W8 G930>G935 SLK NGOCLOI SCCN.VN.

  A thử chưa mà cho môiz rom renova thôi á Gửi từ SM-G955F của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk

  23/4/17 lúc 23:02
Đang tải...